Om nummerplader

EU-nummerplader

Fra 12. oktober 2009 er det valgfrit, om du vil have EU-nummerplader eller de hvide oprindelige nummerplader uden EU-symbol på din bil. Det er vigtigt at du er opmærksom på, hvilken nummerplade du ønsker, for hvis du ikke vælger nummerpladetype på anmeldelsesblanketten til registrering af køretøj, kan SKAT ikke udstede nummerpladen til dig.
 
Hvis du vil vide mere om EU-nummerplader, kan du læse mere på SKATs hjemmeside
 

Ønskenummerplader

På ønskenummerplader kan du selv bestemme sammensætningen af tal og bogstaver.
 
Ønskenummerplader er gyldige i 8 år
Du har ret til at bruge ønskenummerplader i otte år, og perioden kan forlænges med yderligere otte år mod betaling. Du kan søge om forlængelse hos SKAT, tidligst tre måneder før gyldighedstiden udløber.
 
Hvis retten til at anvende ønskenummerpladerne ikke bliver forlænget, kan de inddrages af politiet. Ønskenummerplader kan overføres til ny bil. Ønskenummerplader er personlige og kan som hovedregel ikke følge med bilen, hvis du sælger den. Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er din ægtefælle eller i visse tilfælde din partner (samboende).
 
Køber du en ny bil eller motorcykel, kan du overføre den gamle ønskenummerplade til det nye køretøj.
 

Historisk korrekte nummerplader

Du kan få historisk korrekte nummerplader til en bil eller motorcykel, der er registreret første gang før den 1. april 1958.
 

Nummerserier

Nummerplader er inddelt i serier efter køretøjets art og anvendelse. F.eks. er der gule nummerplader til biler, som helt eller delvist er fritaget for registreringsafgift. Nærmere regler om nummerserierne bliver fastsat af Centralregistret for Motorkøretøjer. Du skal betale for nye nummerplader, hvis du ønsker din bil omregistreret og placeret i en anden nummerserie.
 
Læs mere på SKATs hjemmeside

Løse prøvemærker

Løse prøvemærker bestilles på www.skat.dk eller afhentes på et skattecenter. De kan også afhentes på toldcentret, Toldbodvej i Padborg.
Synshallen Kærvej ApS | CVR: 31748739 | Kærvej 71 A, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 7443 1212